Hauptgerichte ,Outskirts of Bombay,ungarisches kesselgulasch,toffkarbrateln,makassar,beer-can-chicken
Labskaus -Rezept op Platt

Private Homepage von Bernd Schwerdt, Hamburg                  

LABSKAUS

Dat is een Gericht, dor kann ik op af. Gifft jo Lü, de meen, dat kiekt rinn as rut ut. Stimmt nich. Is man so, dat een nich so veel met sien Teihn moken mutt. Un kanns dorum mehr freten as wenn Du ierst all´ns met ´n Meß snieden mutts.
Wat is Labskaus? Dat is ´n ool Gericht vun See. Alln´s wat Du bruuks, hollt sick good över Weeken. Un wen Du seekrank warrs, denn hess tominns nich umsönst kaut. Un ok uns Nahwers in Denmark un Sweden kennt dat. So is dat just ´n Stück internatschonaal Keuk
.

 

Wat bruuks för Labskaus?
För veer Lüü

Woans geiht dat?

 1. 1 Kilo Kantüffeln. De warrd stampt. Kanns ok Kantüffelmus nehm.
 2. 1 Pund Pökelfleesch (kanns ok Corned Beef nehm. Un ok dat Dosenfleesch vun de EG, wat vun den Rindfleeschbarg kummt).
 3. 1 Zibbel
 4. Öl
 5. Suur inleggt Gurken. Könt ok seutsuur Gurken sien
 6. Rode Beete (inleggt)
 7. Hering: Rullmops, Bismark oder ok de dänschen seuten Hering. Wahrschau: Kümmt jümmers blangenbi un ni nich mittenmang!
 8. 4 Eier (de kümmt as Spegeleei baben op)
 1. Dorto: Beer un Kööm
 1. Kantüffeln schälen un koken, bit se week sünd.
 2. Gurken un Rode Bete in ütte Stücken sneden. Man nich all´ns, mutt noch wat för de Dekoratschoon blieven.
 3. Fleesch to Mus drücken
 4. De Zibbeln in lütte Stücken sneden
 5. Kantüffeln rutholen un to Mus stampen.
 6. Öl in ´n grote Pann oder ´n groten Pott. Denn op´t Füer doon un heet moken
 7. Zibbeln in de Pann un glasig warrn loten
 8. Fleesch in de Pann un anbroten
 9. Dat Füer lütt stelln.
 10. Gurken un Rode Beete (nich allns) in den Pott met Zibbeln un Fleesch.
 11. Kantüffelmus dorto
 12. Warm holln un af un an dörröhrn. Nu hess Labskaus in´n Pott.
 13. Spegeleier moken (in de Pann).
 14. Labskaus op de Deller dohn. Nu hess´n Labskausbarg.
 15. 1-2 Gurken un Rode Beete blangenbi leggen.
 16. de Hering kümmt half blangenbi un half op den Labskausbarg.
 17. Baben op den Labskausbarg kümmt dat Spegelei
 18. Fardig. Nu kanns Freten as dull.

Quelle: www.plattmaster.de

Wer sich nicht wehrt,
endet am Herd!

moppelkotze